از بیمه بیشتر بدانیم

ذی نفع در بیمه

طبق قانون بیمه ذی نفع چه کسی است؟

پاسخ:

شخص حقیقی یا حقوقی که مبلغ خسارت در نهایت در وجه وی واریز می گردد. به این ترتیب ذینفع لزوماً زیان دیده نیست.

امتیاز خرید بیمه نامه

منظور از امتیاز خرید بیمه نامه چه می باشد؟

پاسخ:

زمانی که بیمه گذار بیمه ملت، دارای بیمه نامه های گوناگون از بیمه ملت بوده و پرتفوی فعال و موفقی را داشته باشند جزو باشگاه مشتریان ویژه بیمه ملت شده و امتیاز خرید بیمه نامه داده می شود به این صورت که بیمه ملت بیمه نامه هایی (نظیر بیمه آتش سوزی یا حوادث انفرادی) را بصورت رایگان در اختیار شخص قرار داده یا در قرعه کشی های گوناگون بیمه ملت به مناسبت های مختلف شرکت داده شده و جوایزی به ایشان تعلق می گیرد.

شرط عدم مشارکت

منظور از شرط عدم مشارکت در زمان صدور بیمه نامه چیست؟

پاسخ:

براساس این شرط ، بیمه گر اعلام می دارد که اگر بیمه نامه دیگری نیز مورد بیمه را تحت پوشش قرار داده باشد این بیمه نامه به جای پرداخت خسارت به تناسب پوشش هر بیمه نامه ، هیچ خسارتی پرداخت نمی کند و یا تنها خسارات مازاد بر پوشش بیمه نامه دیگر را پرداخت می کند.

شروع پوشش بیمه ای

سئوال: پوشش بیمه ای از چه زمانی معتبر می باشد ؟

جواب: پذیرش فرم پیشنهاد توسط بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه گزار.

تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با نحوه نظارت بر امور بیمه گری

سئوال: تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با نحوه نظارت بر امور بیمه گری بر عهده کدام نهاد می باشد؟

جواب: شورای عالی بیمه

مشخصه های نفع بیمه پذیر

مشخصه های نفع بیمه پذیر کدام موارد هستند؟

پاسخ:

داشتن ارزش مالی، ورود خسارت به حق بیمه گذار یا ایجاد التزام قانونی برای وی، وجود رابطه ی قانونی میان بیمه گذار و مورد بیمه، داشتن نفع بیمه ای بیمه گر در مورد بیمه نامه هایی که صادر می کنند.

بیمه به عنوان عقدی معوض

سئوال: بیمه به عنوان عقدی معوض به چه معناست؟

جواب: به این معناست که عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گزار باعث رهایی بیمه گر از تعهد می شود.

بیمه مضاعف

اصطلاح بیمه مضاعف به چه معناست؟

پاسخ:

اصطلاح بیمه مضاعف اساساً هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که دو یا چند بیمه نامه برای یک ریسک واحد صادر شده باشد. این مسئله معمولاً هنگامی رخ میدهد که پوشش یک بسته ای بیمه ای با پوششهای بیمه نامه ای که به منظور تامین خسارتهای خاص خریداری شده است همپوشانی داشته باشد.

———————————————————————————-

منظور از بیمه مشترک در صنعت بیمه

منظور از بیمه مشترک در صنعت بیمه چیست؟

پاسخ:

هنگامی‌که یک ریسک توسط بیش از یک بیمه‌گر تحت پوشش قرار گرفته و هر یک از بیمه‌گران درصدی از ریسک را بر عهده می‌گیرند و برای همان میزان ریسکی که بر عهده گرفته اند بیمه نامه صادر می‌کنند.

اعمال فسخ بیمه نامه بعد از اطلاع به بیمه گزار

سئوال: در صورت ابلاغ فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گر به بیمه گذار، اثر فسخ از چه زمانی آغاز می شود؟

جواب: 10 روز پس از ابلاغ از جانب بیمه گر.

خطرهای فاجعه آمیز

سئوال: خطرهای فاجعه آمیز به چه نوع خطرهایی اطلاق می شود؟

جواب: در صورت وقوع تعداد زیادی از مردم دچار خسارت می شوند.

مسئولیت

سئوال: در بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی، آیا ضروری است که تاریخ بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی و تاریخ بیمه نامه آتش سوزی یکسان باشد؟

جواب: لزومی ندارد تاریخ صدور این دو بیمه نامه منطبق بر هم باشند.

———————————————————————————————-

مسئولیت

سئوال: آیا برای صدور بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی، داشتن بیمه نامه آتش سوزی ضروری است؟

جواب: پیش نیاز این بیمه نامه، داشتن بیمه نامه آتش سوزی معتبر در زمان صدور این بیمه نامه است.

—————————————————————————————————-

مسئولیت

سئوال: اگر بیمه گذار بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی، دارای بیش از یک ملک باشد، امکان صدور بیمه نامه برای تمامی املاک وی وجود دارد؟

جواب: در هنگام صدور بیمه نامه برای هر ملک بیمه گذار باید یک بیمه نامه مجزا صادر شود.

مسئولیت

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی چیست؟

پاسخ:

موضوع این بیمه نامه عبارتست از مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث. بدین معنا که چنانچه به سبب وقوع

آتش سوزی یا انفجار در نشانی مندرج در بیمه نامه، آسیب بدنی یا زیان مالی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گذار قانوناً

مسئول آن شناخته شود، بیمه گر با رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمه ای و اخذ اسناد و مدارک لازم نسبت به بررسی و

پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام خواهد نمود.

مسئولیت

سئوال: در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، چه تعدادی از کارکنان را می توان بیمه نمود؟

جواب: در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان محدویت تعداد نداریم.

————————————————————————————————

اتومبیل

سئوال: شرایط دریافت تخفیف صفر کیلومتر در بیمه بدنه برای خودروی خارجی چگونه است؟

جواب: تا 3 ماه از تاریخ ترخیص خودرو از گمرک خودرو، امکان ارائه این تخفیف در بیمه بدنه وجود دارد

اتومبیل

سئوال: شرایط دریافت تخفیف صفر کیلومتر در بیمه بدنه برای خودروی داخلی چگونه است؟

جواب: تا 3 ماه از تاریخ صدور سند و فاکتور فروش خودرو امکان ارائه این تخفیف در بیمه بدنه وجود دارد.

——————————————————————————————————

اتومبیل

سئوال: برای اشخاص حقیقی که با کارت اعتباری خود بیمه نامه ثالث صادر می کنند، چه مبلغی باید به عنوان پیش پرداخت در سیستم لحاظ گردد؟

جواب: چنانچه کارت اعتباری متعلق به بیمه گذار باشد مبلغ 25 درصد به عنوان پیش پرداخت لحاظ میشود.

——————————————————————————————————–

اتومبیل

سئوال: شرایط صدور بیمه نامه برای وانت از نظر سال ساخت چگونه است؟

جواب: وانت تا 10 سال قابل صدور است.

—————————————————————————-

اتومبیل

سئوال: شرایط صدور بیمه نامه برای خودروهای بارکش از نظر سال ساخت چگونه است؟

جواب: تا 10 سال قابل صدور است.

———————————————————————————–

اتومبیل

سئوال: شرایط صدور بیمه نامه برای موتورسیکلت از نظر سال ساخت چگونه است؟

جواب: در بیمه ملت تا 10 سال قابل صدور است.